2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

ZADANIE: wiarygodne budowanie wartości marki w świadomości konsumenta, wzmocnienie działań ATL i wykorzystanie potencjału akcji marketingowych.
WYZWANIE: utrzymanie i wzmocnienie pozycji w segmencie mainstream; budowa socjalnego wizerunku marki w grupie docelowej.
DZIAŁANIA: 1. planowanie i kompleksowa realizacja strategii PR dla projektów marki, 2. media relations, 3. celebrities management, 4. komunikacja kryzysowa, 5. komunikacja wewnętrzna.

PROJEKTY: Do Hymnu (2012), Ekipa na swoim (2013), Akcja na RIO (2014).