2015, 2016, 2017

ZADANIE: powrót na rynek marki piwa EB (słynna w latach 90. marka o statusie symbolu, nieobecna przez lata na rynku).
WYZWANIE: dotarcie do szerokiej grupy dawnych użytkowników, przypomnienie i wykorzystanie legendy marki do pozyskania nowych konsumentów.
DZIAŁANIA: 1. akcja teaserowa w redakcjach, 2. media relations, 3. współpraca redakcyjna z wybranymi mediami.
INNE OBSZARY DZIAŁAN DLA MARKI: organizacja eventu specjalnego (launch marki) w siedzibie klienta; organizacja i obsługa samplingów EB w 5 miastach; produkcja filmu z samplingu w Warszawie na zlecenie klienta.