2015, 2016

ZADANIE: wprowadzenie na rynek cydru Strongbow.
WYZWANIE: dotarcie do szerokiej grupy użytkowników i zdobycie udziałów rynkowych w sytuacji, gdy na rynku jest już wyraźny lider kategorii.
DZIAŁANIA: 1. media relations, 2. dobór, pozyskanie i obsługa sponsoringu imprez istotnych dla wizerunku marki, 3. obsługa medialna wydarzenia specjalnego - “Festiwal Jabłka i Cydru”.
INNE OBSZARY DZIAŁAN DLA MARKI: komunikacja wewnętrzna - organizacja eventu w siedzibie klienta; przygotowanie i obsługa imprez sponsorowanych przez markę, przygotowanie dokumentów antykryzysowych.