2015, 2016, 2017

ZADANIE: wsparcie i poszerzenie działań ATL, wykorzystanie potencjału działań sponsoringowych, wmocnienie wizerunku i zaufania konsumentów do marki.

WYZWANIE: precyzyjne dotarcie do potencjalnych konsumentów piwa Żywiec (segment premium).

DZIAŁANIA: 1. brand PR dla marki i jej specjalności, 2. obsługa medialna i PR największej trasy koncertowej w Polsce sponsorowanej przez markę, 3. współpraca z blogerami i ekspertami, 4. współpraca z partnerami medialnymi.

INNE DZIAŁANIA DLA MARKI: przygotowanie materiałów antykryzysowych, komunikacja wewnętrzna.