2015, 2016, 2017

ZADANIE: wzmocnienie rozpoznawalności trasy Męskie Granie 2015, 2016 i 2017 oraz marki Żywiec jako kreatora i wyłącznego sponsora wydarzenia.

WYZWANIE: utrzymanie nowatorskiego i aspiracyjnego charakteru wydarzenia, budowanie bliskości z grupą docelową marki.

DZIAŁANIA: 1. media relations, 2. prowadzenie biura prasowego całej trasy, 3. pozyskanie partnerów dla wydarzenia (m.in. Legalna Kultura), 4. współpraca z partnerami medialnymi, 5. współpraca z managerami artystów.