2014

ZADANIE: premiera filmu dokumentalnego z udziałem celebrytów i bohaterów filmu.
WYZWANIE: organizacja imprezy odpowiedniej do powagi filmu i atrakcyjnej dla mediów.
DZIAŁANIA: 1. kompleksowa organizacja wydarzenia, 2. przygotowanie materiałów prasowych i obsługa mediów, 3. współpraca ze sponsorami filmu i premiery, 4. zapewnienie obecności kluczowych osób, 5. koordynacja współpracy z agencjami prasowymi i fotograficznymi.