2012

ZADANIE: oficjalna inauguracja działalności banku w Polsce.
WYZWANIE: stworzenie listy mediów i gości VIP, odpowiednich dla rangi wydarzenia i zapewnienie obecności kluczowych osób z rządu i innych agend rządowych.
DZIAŁANIA: 1. przygotowanie materiałów prasowych, stworzenie listy mediów, 2. stworzenie listy gości na imprezę inaugurującą działalność banku, 3. selekcja gości VIP i współpraca z centralnymi urzędami w celu zapewnienia ich obecności, 4. prowadzenie biura prasowego, 5. organizacja konferencji prasowej, 6. akredytacje i follow-up.
INNE OBSZARY DZIAŁAŃ DLA MARKI: organizacja imprezy, zapewnienie standardów bezpieczeństwa dla gości VIP (współpraca z Biurem Ochrony Rządu i służbami bezpieczeństwa).