2013

ZADANIE: sytuacja kryzysowa związana z zatruciami fałszywym alkoholem pochodzącym z Czech.
WYZWANIE: zarządzanie kryzysem i minimalizacja skutków.
DZIAŁANIA: 1. przygotowanie procedur i materiałów niezbędnych do zarządzania kryzysem wewnątrz i na zewnątrz firmy, 2. stałe kontakty z kluczowymi mediami, 3. monitorowanie mediów w Polsce i w krajach dotkniętych kryzysem, 4. przygotowanie opinii i rekomendacji dla zarządu firmy, 5. materiały informacyjne dla partnerów handlowych, 6. kampania edukacyjna w mediach, 7. zaangażowanie organizacji branżowej do działań na rzecz firmy i współdziałanie z jej przedstawicielami podczas kryzysu.
INNE OBSZARY DZIAŁAŃ DLA MARKI: reprezentowanie firmy na forum organizacji branżowej, planowanie i koordynacja kampanii społecznej, bieżąca obsługa zapytań od mediów, koordynacja działań z globalną agencją PR w Londynie.